Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 280/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Jasło
11.10.2019 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w składach
Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 15, 18, 21 w mieście Jasło.
08.10.2019 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w składach
Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2, 4, 6, 9, 11, 17, 22 w
mieście Jasło
03.10.2019 więcej
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 22 w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
01.10.2019 więcej
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na
senatora w okręgu wyborczym nr 57 w wyborach do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
01.10.2019 więcej
Postanowienie nr 228/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
26.09.2019 więcej
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
Burmistrz Miasta Jasła zawiadamia o sporządzeniu spisu
wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
23.09.2019 więcej
Postanowienie nr 225/2019 z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
20.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/140/2019 z 18 września 2019 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych.
20.09.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się